บริษัทในเครือเซนทาโก มอบเงินสนับสนุนสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คุณนริสา เหล่าวรวิทย์ มอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ปรับปรุงหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ Hall of INTANIA โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี และนางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ