บริษัทเซนทาโก และบริษัทต่างๆในเครือเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 โดยเริ่มดำเนินกิจการด้านเกษตรและด้านอาหารแบบครบวงจร ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จากหน่วยงาน BOI ( Board of Investment )เพื่อส่งเสริมการลงทุนในด้านต่างๆ ในปัจจุบัน บริษัทเซนทาโก มีบริษัทในเครืออทั้งสิ้น 10 บริษัทและมีพนักงานมากกว่า 6,000 คน เพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอาหารได้ย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในระดับสากล

บริษัทเซนทาโก จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ อาหารปรุงสุกในรูปแบบแช่แข็ง ชิ้นส่วนไก่สดและชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง มั่นใจเรื่องคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานการผลิต มีการรับมาตรฐานอย่างมากมาย

บริษัทเซนทาโก มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้บริษัทเซนทาโกมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้บริโภค “YOUR FOOD, OUR PASSION”

Centaco

บริษัทในเครือเซนทาโก” ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรมากว่า 50 ปี ครอบคลุมกิจการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กิจการอบพืชและไซโล ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตและพัฒนายา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์ การชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหารสำเร็จรูป และจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทของเรายึดมั่นในความสำคัญของคุณภาพในทุกวัตถุดิบที่เลือกสรร ความปลอดภัย สุขอนามัยในทุกกระบวนการผลิต และความใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงมือของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

“บริษัทในเครือเซนทาโก” ประกอบธุรกิจทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรมากว่า 50 ปี ครอบคลุมกิจการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กิจการอบพืชและไซโล ผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์ ผลิตและพัฒนายา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สำหรับสัตว์ การชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ การผลิตอาหารสำเร็จรูป และจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทของเรายึดมั่นในความสำคัญของคุณภาพในทุกวัตถุดิบที่เลือกสรร ความปลอดภัย สุขอนามัยในทุกกระบวนการผลิต และความใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงมือของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม และสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

preparation tabulation is in fact rolex https://www.bestreplicawatchsite.org undertaking requisites.the features of sophisicated watchmaking in future: character,reliability, full-service, fantastic craftsmanship and technology are been implemented in who makes the best https://www.crrreplica.ru/.superb combination in realism not to mention photograph essentials certainly is the manifestation of best https://www.boatwatches.to/.have a good number of high- skill tomfordreplica.ru tom ford replica.have a good number of high- skill replica chloe.stellamccartneyreplica.ru replica stella mccartney at reasonable price.

our products

Feed

FEED

“สายธุรกิจอาหารสัตว์”

อาหารสัตว์ของเราผลิตจากวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ผ่านการคัดสรร คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมสำหรับสัตว์แต่ละสายพันธุ์ โดยปัจจุบันเรามีจำหน่ายทั้งในรูปแบบของ หัวอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป สำหรับไก่ สุกร เป็ด ปลา กบ และโค เป็นต้น

Feed_0001_Layer 1

FARM

“สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาเเละขยายพันธ์ุสัตว์”

เรามีการคัดเลือกสายพันธุ์ปศุสัตว์ที่ดี เลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ภายใต้ระบบการจัดการฟาร์มที่ดีได้มาตรฐานร่วมกับการพัฒนาสายพันธุ์ และขยายพันธุ์สัตว์ โดยในปัจจุบันเลี้ยง ไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร ปลา เป็นต้น

Feed_0000_Layer 2

FOOD

“สายธุรกิจอาหาร”

โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อไก่ และแปรรูปเนื้อไก่ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกของเรา ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยควบคู่ไปกับรสชาติอาหารที่ถูกปาก โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

Shop

CenFresh1

CEN FRESH

ร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเซนทาโก ส่งตรงจากฟาร์มและโรงงานถึงมือผู้บริโภคให้เลือกสรร เช่น เนื้อไก่สดและเนื้อไก่ปรุงสุกแช่เย็น ไข่ไก่ ผักและผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น เพื่อให้คงคุณภาพ รสชาติ ความสด สะอาด และปลอดภัย

CENTACO MARKET

CEN MARKET

สถานที่จำหน่ายอาหาร และสินค้าที่หลากหลายครบครันของบริษัทในเครือเซนทาโก มีกำหนดเปิดตัวโครงการในเร็ววันนี้ มีจำหน่ายทั้งอาหารสด เช่น เนื้อไก่สด ปลาสดและเนื้อปลา เนื้อสุกร ผักและผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น และอาหารปรุงสุก รวมถึง ร้านอาหาร FOOD HALL และร้านค้าต่างๆ มีพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 200 คัน

 

Food Safety

FOOD SAFETY

ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อไก่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โรงงานแปรรูปอาหาร การขนส่ง และสถานที่จัดจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเซนทาโกมีความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต

TRACEABILITY

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือเซนทาโก สามารถตรวจสอบย้อนกลับ แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

Quality Assurance

บริษัทในเครือเซนทาโก ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์จากเรามีคุณภาพและความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

Sustainable Development

กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม

กิจกรรมสนับสนุนองค์กรภายนอก

กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพ

Job Oppertunities

บริษัทในเครือเซนทาโก

กรอกประวัติโดยย่อ