FEED

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

Poultry Feed อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสำหรับ เป็ดไข่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะกับความต้องการของสัตว์ มีให้เลือกใช้ตามประเภทของสัตว์ที่ต้องการ

**Broiler อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อมี 3 ระยะ คือ ระยะแรก ระยะสอง และระยะสาม
**Layer อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสำหรับไก่ไข่ ช่วยให้ผลผลิตไข่ดี ให้ผลผลิตได้นาน เปลือกไข่หนาแข็งแรง
**Broiler Breeder อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดและผงสำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ
**Native Chick อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับไก่พื้นเมืองทั่วไป
**Duck อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดและหัวอาหารสำหรับเป็ดไข่ ช่วยให้เปอร์เซ็นต์ไข่ดี ฟองโต สีไข่แดงเป็นที่ต้องการของตลาด

Swine Feed อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปและหัวอาหารสำหรับสุกร มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่เหมาะกับความต้องการของสุกรแต่ละช่วงอายุ มีให้เลือกตามช่วงอายุของสุกร

**Piglet อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับลูกหมูแรกเกิดจนถึงน้ำหนัก 15 กก. มีอาหารหมูนม หมูอ่อนพิเศษ หมูอ่อน วัตถุดิบคัดพิเศษ ย่อยง่าย อาหารมีกลิ่นหอม น่ากิน โภชนะสูง
**Starter อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดและหัวอาหารสำหรับสุกรน้ำหนักเกิน 15-30 กก. ระดับโภชนะเหมาะสมเพื่อให้ได้การเจริญเติบโต และคุณภาพซากที่ดี
**Grower อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดและหัวอาหารสำหรับสุกรน้ำหนักเกิน 30-60 กก. ปรับระดับโภชนะ ตามความต้องการของสุกร เพื่อให้ได้การเจริญเติบโตที่ดี อัตราแลกเนื้อดี
**Finisher อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดและหัวอาหารสำหรับสุกรน้ำหนักเกิน 60 กก. ขึ้นไป ใช้ต่อเนื่องจนถึงส่งตลาดได้ ปลอดยาปฏิชีวนะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
**Breeder อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดและหัวอาหารสำหรับสุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และระยะให้นม เลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับแม่สุกรทุกสายพันธุ์ มีคุณค่าทางโภชนะที่สมดุลเพื่อให้ได้ลูกสุกรที่แข็งแรง ขนาดสม่ำเสมอ แม่สุกรกลับสัดได้เร็วหลังหย่านม อาหารระยะอุ้มท้องใช้เป็นอาหารพ่อสุกรได้

Cattle Feed อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับโค ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการอัดเม็ดที่ใช้ความร้อนในการช่วยฆ่าเชื้อโรค อัดเม็ดแน่น มีกลิ่นหอม ใช้เสริมร่วมกับอาหารหยาบได้

**Beef Cattle อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับโคเนื้อ ทำให้น้ำหนักดี หุ่นสวย
**Dairy Cattle อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับโคนม

Aquatic Feed อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปสำหรับปลาและกบ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ได้รับการคัดสรรเป็นพิเศษ ผ่านกระบวนการเอ็กทรูด (extrude) ทำให้เม็ดอาหารลอยน้ำ และคงตัวในน้ำได้นาน

**Juvenile/Nursery Fish อาหารสำเร็จรูปชนิดผงสำหรับลูกปลาวัยอ่อน ใช้เลี้ยงลูกอ๊อด และปลาวัยอ่อนได้ทุกชนิด (ความยาวช่วงตัวตั้งแต่ 1-4 ซม.) โตเร็ว แข็งแรง
**Catfish อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำสำหรับปลาดุก โปรตีนสูง กินแล้วปลาผิวเหลือง โตเร็ว แข็งแรง อัตราแลกเนื้อดี
**Freshwater Fish อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำสำหรับปลานิล ปลาทับทิม ปลาจีน ปลายี่สก ปลาไน และปลากินพืชทุกชนิด มีแบบเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่
**Frog อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำสำหรับกบ มี 3 ระยะ คือ กบเล็ก กบกลาง และกบใหญ่

OTHER FEED อาหารสัตว์อื่น ๆ

**Horse อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับม้า
**Quail อาหารสำเร็จรูปชนิดผงสำหรับนกกระทาพันธุ์ไข่ เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ไข่ดก ฟองโต

กรอกประวัติโดยย่อ