FARM

Poultry Livestock
Poultry Livestock

ฟาร์มไก่ปู่ย่าพันธุ์ (GP)

นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างผลผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS) และลูกไก่เนื้อที่ดีมีคุณภาพ โดยเราได้คัดเลือกลูกไก่ปู่ย่าพันธุ์สายพันธุ์รอส (ROSS) ซึ่งเป็นสายพันธุ์อันดับหนึ่งของโลก นำเข้าจากประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์ นำมาเลี้ยงภายใต้มาตรฐานและข้อกำหนดทางวิชาการที่ถูกต้องโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทผู้เพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ไก่สายพันธุ์นี้ให้คำแนะนำและดูแลโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ลูกไก่ที่มีคุณภาพและเป็นพ่อแม่พันธุ์ (PS) ที่ดีต่อไป

ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS)

สายพันธุ์ของไก่ปู่ย่าพันธุ์ที่ดี เมื่อนำมาขยายพันธุ์ต่อจึงได้ไก่พ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง เลี้ยงดูภายในโรงเรือนแบบปิด (Evaporative Cooling System) ด้วยอาหารและสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)
มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไก่มีสุขภาพที่ดี

ฟาร์มไก่เนื้อ (Broiler)

จากไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS) ที่มีคุณภาพสูง เราได้พัฒนาและขยายพันธุ์ต่อด้วยหลักการจัดการภายในฟาร์มเดียวกันกับฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS) จนได้เป็น “ลูกไก่เนื้อ พันธุ์รอส” (ROSS) ที่มีคุณภาพ แข็งแรง โตเร็ว ให้เนื้อมาก มีความต้านทานต่อโรค จึงเป็นที่นิยมและได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรตลอดมา

โรงฟักไข่ปู่ย่าพันธุ์ (GP)

ไข่ไก่ที่เกิดจากไก่แต่ละสาย จะแยกฟักตามโรงฟักไข่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ไม่นำมาฟักรวมกัน ซึ่งโรงฟักไข่สำหรับไก่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) นี้ สร้างอยู่ในพื้นที่ตั้งและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) อย่างเคร่งครัด ได้รับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงฟักไข่ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สามารถผลิตลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS) ได้ 1 ใน 4 ของความต้องการในประเทศ

โรงฟักไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS)

โรงฟักไข่สำหรับไก่พ่อแม่พันธุ์ (PS) ของเรา สร้างอยู่ในพื้นที่ตั้งและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งโรงฟักนครหลวงถือได้ว่าเป็นโรงฟักขนาดใหญ่ของบริษัทในเครือเซนทาโก ก่อสร้างเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2560 ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตลูกไก่เนื้อได้ปีละกว่า 70 ล้านตัว ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล
เช่นเดียวกันกับโรงฟักไข่ปู่ย่าพันธุ์

Swine Livestock
Swine Livestock

ฟาร์มหมูพันธุ์

บริษัท ฟาร์มหมูพันธุ์เซนทาโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเซนทาโก ได้พัฒนาสุกรพันธุ์ด้วยเทคโนโลยี Breeding Program เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นลูกสุกร 3 สาย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม ต้านทานต่อโรค ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง ตอบสนองทั้งความต้องการของเกษตรกรและตลาด โดยสุกรพ่อแม่พันธุ์ ยังคงคุณลักษณะเด่นไว้อย่างครบถ้วน และได้รับรองมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล

สุกรพันธุ์แลนด์แรช (Landrace)
มีลำตัวยาว เนื้อมาก ให้ลูกดก

สุกรพันธุ์ยอร์กเชียร์ (Yorkshires) มีหัวขนาดใหญ่ รูปทรงตรง ให้นมมาก ต้านทานต่อโรคสูง

สุกรพันธุ์ดูรอค (Duroc) แข็งแรง โตเร็ว ต้านทานต่อโรคสูง

ฟาร์มหมูขุน

ฟาร์มหมูขุนของเราเลี้ยงโดยปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ โดยยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ภายในโรงเรือนระบบปิด และระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด ทำให้ได้หมูขุนที่มีน้ำหนักตามความต้องการของตลาด โตเร็ว มีความต้านทานต่อโรค สุขภาพดี โดยปัจจุบันจำหน่ายหมูขุนออกเป็น 3 ช่วงวัย คือ ลูกหมูอนุบาล ลูกหมูหย่านม และหมูขุน

Aquatic
Aquatic
เรามีฟาร์มเลี้ยงปลาและฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาจีน (เล่ง) ปลายี่สก เป็นต้น เลี้ยงในบ่อขนาดใหญ่ด้วยอาหารและในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ใช้สารเคมี ให้ปลาเติบโตตามธรรมชาติ ภายใต้การควบคุมการเลี้ยงดูด้วยนักวิชาการสัตว์น้ำที่มีความเชี่ยวชาญ

ปลาดุก

ปลานิล

ปลาสวาย

ปลาจีน (เล่ง)

ปลายี่สก

ปลาตะเพียน

ปลาดุก

ปลานิล

ปลาจีน (เล่ง)

ปลายี่สก

ปลาสวาย

ปลาตะเพียน

Fruit Plantation
Fruit Plantation

สวนเขาใหญ่ 160 ดินดีอุดมสมบูรณ์ แหล่งผลิตผลไม้หลากหลายชนิดที่รสชาติอร่อยและมีคุณภาพ ทั้งมะม่วงอกร่องเขียวที่สงวนพันธุ์แท้เอาไว้ มะนาว ส้มโอ มะพร้าว และผลไม้ชนิดอื่น ๆ อีกมากมายและเมื่อปี 2564 ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

มะม่วงอกร่องเขียว

มะม่วงเขียวเสวย

มะม่วงแก้ว

มะนาว

ชมพู่

ส้มโอ

(ขาวใหญ่)
(ขาวเเตงกวา) (ทับทิมสยาม)

มะพร้าว นํ้าหอม

สวนเขาใหญ่ 160 ดินดีอุดมสมบูรณ์ แหล่งผลิตผลไม้หลากหลายชนิดที่รสชาติอร่อยและมีคุณภาพ ทั้งมะม่วงอกร่องเขียวที่สงวนพันธุ์แท้เอาไว้ มะนาว ส้มโอ มะพร้าว และผลไม้ชนิดอื่น ๆ อีกมากมายและเมื่อปี 2564 ได้รับใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

มะม่วงอกร่องเขียว

มะม่วงเขียวเสวย

มะม่วงเเก้ว

ชมพู่

มะนาว

ส้มโอ

มะพร้าวนํ้าหอม

(บางนํ้าผึ่ง)
(บางเเตงกวา) (ทับทิมสบยาม)

กรอกประวัติโดยย่อ