บริษัทไก่สดเซนทาโก จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็ง จำนวน 200 กิโลกรัม

บริษัทไก่สดเซนทาโก จำกัด สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ไก่สดแช่แข็ง จำนวน 200 กิโลกรัม เพื่อพุทธสมาคมฉะเชิงเทราสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ