บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มวังน้อย) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวังน้อยฯ ป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคให้กับชุมชน

บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด

(ฟาร์มวังน้อย) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวังน้อยและอาสาสมัคร ต.ชะแมบ ต.หันตะเภา ร่วมกันป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคให้กับชุมชน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ