บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มนครหลวง) มอบเครื่องปั่นเกล็ดเลือดให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าช้าง

บริษัท เซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด (ฟาร์มนครหลวง) ได้นำเครื่องปั่นเกล็ดเลือดดิจิตอล (ฮีมาโตคริต) แบบมีระบบเบรคอัตโนมัติไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ท่าช้าง อ.อรัญญิก  จ.พระนครศรีอยุธยา

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ