บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ ให้กับคนพิการ

บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่และติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้งที่1)โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Share on email
Email

กรอกประวัติโดยย่อ