บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ ให้กับคนพิการ

บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่และติดตามผลการดำเนินงาน (ครั้งที่1)โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ