ประเพณีสงกรานต์ บริษัทในเครือเซนทาโก

จัดซุ้มกิจกรรมแจกไก่ปรุงสุก ร่วมกับนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ณ วัดเขามัน  ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ