โรงงานไก่สดและสกายฟู้ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น

โรงงานไก่สดและสกายฟู้ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบ  การดีเด่น  ในด้านการจ้างและส่งเสริมการทำงานอย่างมีคุณค่าแก่ผู้พิการจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ