โรงงานไก่สดและสกายฟู้ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น

โรงงานไก่สดและสกายฟู้ด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบ  การดีเด่น  ในด้านการจ้างและส่งเสริมการทำงานอย่างมีคุณค่าแก่ผู้พิการจากโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Share on email
Email

กรอกประวัติโดยย่อ