บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้ชาวบ้านตำบลปากข้าวสารและหนองยาว จ.สระบุรี

บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
จัดทำอาหารปรุงสุกพร้อมทาน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตำบลปากข้าวสารและตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานชำแหละไก่และโรงงานแปรรูปอาหารแห่งใหม่) ที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์โควิด 19

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ