ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านลาด จ.สระบุรี ปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณอุรศรี นาราวงศ์,
คุณนิรชา บุญประเสริฐ (ฝ่ายบุคคลฯ), คุณกฤษดา จริยสุขสกุล, คุณอำพล ชาติพหล,
คุณปาณิสรา เกิดทอง, คุณมิรันตี พิมพาศรี, คุณยุทธนา เสือเลี้ยง, คุณอธิชัย ทำนาผล,
คุณธรรมนูญ มานะคง และคุณชัยวัฒน์ ลาโพธิ์ (ฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ ฯ) ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี
และจัดซุ้มไก่ทอด
ณ วัดบ้านลาด ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมีผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
มาร่วมงานกว่า 300 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ