ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดปากข้าวสารใต้ จ.สระบุรี ปี 2564

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด โดย คุณอุรศรี นาราวงศ์, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง (แผนกบุคคล), คุณอาทร นาคปลัด, คุณอรชนร กุลวงศ์, คุณประกายทิพย์ ลักขษร,
คุณจิราพร แสนมา และคุณวราเทพ พิมพ์ยง (ฟาร์มวังน้อย) ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และจัดซุ้มไก่ทอด ณ วัดปากข้าวสารใต้ ต.ปากข้าวสารใต้ อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีคุณบุญมา วงษ์ทอง (กรรมการวัดปากข้าวสารใต้) เป็นตัวแทนรับมอบเงินทำบุญ และมีคุณปวรีวรรณ นันทปัญญา, คุณทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย (อดีต สจ.สระบุรี), ทีม อสม. และชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 100 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ