ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองขริ้น จ.สระบุรี ปี 2564

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด โดย คุณดิเรก ประชุมรัตน์, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง (ฝ่ายบุคคลฯ), คุณธนัช นันใจ, คุณรัตนาวดี ภักดีสมัย, คุณพรรณศิริ ศิริวรรณ, คุณฐิติสุดา คุ้มสุภา (ฝ่ายผลิตสินค้าอาหารฯ), คุณวรเทพ พิมพ์ยง, คุณจงใจ มลทา, คุณอรชร กุลวงค์, คุณประกายทิพย์ ลักขษร และคุณพันทิพย์ เทียมจิตต์ (ฟาร์มวังน้อย) ไปร่วมงาน ทอดกฐินสามัคคีและจัดซุ้มไก่ทอด ณ วัดหนองขริ้น ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีคุณทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย (อดีต สจ.สระบุรี) เป็นตัวแทนรับมอบเนื้อไก่ และมีชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 200 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ