ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองเขื่อนช้าง จ.สระบุรี ปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด โดย คุณทิพย์ มานุพีรพันธ์,
คุณชัชชัย ชัยฤทธิ์, คุณดิเรก ประชุมรัตน์, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง (ฝ่ายบุคคลฯ),
คุณไพบูลย์ พรมสาร (แผนกจัดซื้อ), คุณศิริรัตน์ อินทรวิเชียร, คุณพรรณศิริ ศิริวรรณ,
คุณฐิติสุดา คุ้มสุภา (ฝ่ายผลิตสินค้าอาหารฯ), คุณวรเทพ พิมพ์ยง, คุณจงใจ มลทา,
คุณพันทิพย์ เทียมจิตต์, คุณประกายทิพย์ ลักขษร (ฟาร์มวังน้อย) ไปร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและ
จัดซุ้มไก่ทอด
ณ วัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมีผู้นำชุมชนและ
ชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 400 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ