บริษัทในเครือเซนทาโก เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณสนับสนุนสำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี

วันที่ 18 เมษายน 2565 คุณอุรศรี นาราวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจในการให้บริการฉีด วัคซีนโควิด-19 กับประชาชนในระบบประกันสังคม ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม, 18 – 27 สิงหาคม 2564 และ 17 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ