บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด ร่วมงานทำบุญกลางบ้านหมู่ 13 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด คุณอุรศรี นาราวงศ์ และคุณรติชา จ้อยกระจ่าง ฝ่ายบุคคลฯ ร่วมงานทำบุญกลางบ้านหมู่ 13 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี (ในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ หินกอง) โดยคุณจำรอง เพ็ชรนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 เป็นตัวแทนรับมอบเงินทำบุญและเนื้อไก่สด 100 กก. ซึ่งภายในงานมีคุณชนัลญา สุรารักษ์ นายก อบต.ห้วยขมิ้น มาร่วมในพิธีและชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 100 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ