ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 นำเครื่องฟอกอากาศและเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ มอบให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี

วันที่ 27 กันยายน 2564 บริษัทในเครือเซนทาโก โดย คุณทิพย์ มานุพีรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลฯ และคุณปริจิตต์ ปุบผาโสมตระกูล หัวหน้างานงานบริหารบุคคล ได้นำเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน 1 ชุด มอบให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมมูลค่า 60,000 บาท

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ