เซนทาโกห่วงใย ใส่ใจชุมชน นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และเนื้อไก่สดมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

วันที่ 29 กันยายน 2564 บริษัทในเครือเซนทาโก โดย คุณทิพย์ มานุพีรพันธ์, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง
และคุณนิรชา บุญประเสริฐ ฝ่ายบุคคลฯ ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และเนื้อไก่สด ไปมอบให้กับนายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น จ.สระบุรี เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด และอสม.วัดมุจลินทสราราม เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่า 100,000 บาท

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ