เซนทาโกห่วงใย ใส่ใจชุมชน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน และมอบกระเป๋าบรรจุยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทเซนทาโก จี พี ฟาร์ม จำกัดดยคุณชัชชัย ไชยฤทธิ์, คุณธนภัส ทรงวิทยาธรรม (แผนกนิติกรรม), คุณภัทรภูมิ ศรทอง, คุณจำนงค์ เพ็งบุญ และคุณณัฐรัชต์ ถวิลการ (ฝ่ายฟาร์ม) ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน และมอบกระเป๋าเซนทาโกบรรจุยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยมี คุณญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอดอนพุด เป็นตัวแทนรับมอบ รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ