เซนทาโกห่วงใย ใส่ใจชุมชน นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้าน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2565 บริษัทในเครือเซนทาโก โดยคุณอุรศรี นาราวงศ์ และคุณรติชา จ้อยกระจ่าง
ฝ่ายบุคคลฯ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้าน หมู่ 13 และหมู่ 14 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี
โดยมี กรรมการหมู่บ้านหมู่ 13 และนายไพฑูรย์ บุตรตรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ถุง ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่า 22,000 บาท


Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ