เซนทาโกห่วงใย ใส่ใจชุมชน มอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณอุรศรี นาราวงศ์, คุณประสิทธิ์ สกประเสริฐ, คุณจิดาภา โตพูลศิลป์ และคุณรติชา จ้อยกระจ่าง ฝ่ายบุคคลฯ มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารผู้รับบริการและห้องพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีคุณประจักร จันทรเสนา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ) เป็นผู้รับมอบ ภายในงานมี คุณชนัลญา สุรารักษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น), คุณประชา ธนบัตรวิโรจน์ (สาธารณสุขอำเภอหนองแค), คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านตำบลห้วยขมิ้นมาร่วมงานกว่า 100 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ