เซนทาโกห่วงใย ใส่ใจชุมชน มอบเงินสนับสนุน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณอุรศรี นาราวงศ์, คุณประสิทธิ์ สกประเสริฐ, คุณจิดาภา โตพูลศิลป์ และคุณรติชา จ้อยกระจ่าง ฝ่ายบุคคลฯ มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงอาคารผู้รับบริการและห้องพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีคุณประจักร จันทรเสนา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ) เป็นผู้รับมอบ ภายในงานมี คุณชนัลญา สุรารักษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น), คุณประชา ธนบัตรวิโรจน์ (สาธารณสุขอำเภอหนองแค), คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านตำบลห้วยขมิ้นมาร่วมงานกว่า 100 คน

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Share on email
Email

กรอกประวัติโดยย่อ