เซนทาโกห่วงใย ใส่ใจชุมชน มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับชาวบ้าน ต.ห้วยขมิ้น จ.สระบุรี

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดยคุณรติชา จ้อยกระจ่าง แผนกบุคคล, คุณสงกรานต์ อินถานะ และคุณสุวัฒน์ ปิ่นใย ศูนย์บริการงานโยธา มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 25 กิโลกรัม มูลค่า 3,000 บาท ให้กับคุณจำรอง เพชรนิล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13, คุณสุรัตน์ พุ่มมาก ประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และทีม อสม.หมู่ 13 ต.ห้วยขมิ้น (พื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ฯ หินกอง จ.สระบุรี) เพื่อแจกให้ชาวบ้านนำไปป้องกันการเกิดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ