บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด รับเหรียญสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 มีพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ บริษัท ไก่สดเซนทาโก จำกัด
โดย คุณปิยะ ปัณวรรธน์, คุณชนะ เทศวงษ์, คุณสุพรรณี เกทู, คุณน้ำพุ ยิ่งเสมอ, คุณสุเทียร์ ซอย,
คุณสมคิด สารอรรถ, คุณเกษร คำอ่อน (ฝ่ายผลิตสินค้าอาหารฯ) และคุณสุจิตรา เพ็ชรแก้ว (ฝ่ายบุคคลฯ) ได้ไปร่วมงานและจัดซุ้มทอดไก่มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมี พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล (รองผอ.สถาบันโรคผิวหนังและรองผอ.ศูนย์ฯ) เป็นผู้ต้อนรับ

จากนั้น รมว.กระทรวงสาธารณสุข (คุณอนุทิน ชาญวีระกูล) และผู้บริหารของกระทรวงฯ
ได้มอบเหรียญที่ระลึกให้กับบุคลากรทางการแพทย์, จิตอาสา และบริษัทเอกชนที่สนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ โดย คุณปิยะ ปัณวรรธน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบเหรียญฯFacebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ