บริษัทในเครือเซนทาโก สนับสนุนงานกฐินสามัคคี วัดที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ฯ และโครงการก่อสร้างโรงงานชำแหละและแปรรูปไก่ หินกอง สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 บริษัทในเครือเซนทาโก โดยคุณอุรศรี นาราวงศ์ และคุณรติชา จ้อยกระจ่าง (ฝ่ายบุคคลฯ) ไปร่วมงานกฐินสามัคคี ถวายเงินทำบุญ และมอบเนื้อไก่ปรุงสุก 100 กก. เพื่อแจกชาวบ้านที่มาร่วมงาน รวมมูลค่า 47,000 บาท


วัดมุจลินทสราราม (หมู่ที่ 14 ต.ห้วยขมิ้น) ถวายเงินทำบุญ และมอบเนื้อไก่ปรุงสุก โดยมีคุณไพฑูรย์ บุตรา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14) เป็นตัวแทนรับมอบ โดยในงานมีชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 400 คน


วัดปากข้าวสารใต้ (หมู่ที่ 1 ต.ปากข้าวสาร) ถวายเงินทำบุญ แด่พระครูสมุห์ศรายุทธ พุทธสาโร (เจ้าอาวาส) โดยในงานมีชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 500 คน

วัดหนองเขื่อนช้าง (หมู่ที่ 4 ต.หนองยาว) ถวายเงินทำบุญ แด่พระครูสิทธิสรวัฒน์ (เจ้าอาวาส) โดยในงานมีชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 400 คน

วัดป่าไผ่ (หมู่ที่ 7 ต.หนองยาว) ถวายเงินทำบุญ แด่พระอธิการวิรัตน์ นาถปุญโญ (เจ้าอาวาส) โดยในงานมีชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 300 คน

คุณทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย (อดีต สจ.สระบุรี) เป็นตัวแทนชาวบ้านตำบลปากข้าวสารและตำบลหนองยาว รับมอบเงินทำบุญและแนะนำบริษัทฯให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รู้จัก ซึ่งชาวบ้านต่างยินดีที่บริษัทฯไปร่วมงาน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ