บริษัทในเครือเซนทาโก ส่งเสริมการศึกษาให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับฟาร์ม

เมื่อวันที่ 17 และ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้นำคอมพิวเตอร์ ไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มวังไทร, ฟาร์มหมู 157 และฟาร์มวังน้อย เพื่อเป็นสื่อสารสนเทศให้กับนักเรียนและสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวม 40 เครื่อง

ฟาร์มวังไทร มอบโดย คุณอาทร นาคปลัด ผู้จัดการแผนกสุกร รับมอบโดย คุณจิราพร วลสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไทร

ฟาร์มหมู 157 มอบโดย คุณวินัย หวังสกุล ผู้จัดการส่วนศูนย์รวมปากช่อง รับมอบโดย คุณกรวิษณ์ ด่านกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์

ฟาร์มวังน้อย มอบโดย คุณสายันต์ ปินากะพัง ผู้จัดการส่วนฟาร์มวังน้อย รับมอบโดย คุณน้ำอ้อย เมืองนาคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ