บริษัทในเครือเซนทาโก สนับสนุนการศึกษามอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้นำคอมพิวเตอร์ ไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับฟาร์มวังน้อย และฟาร์มดอนพุด เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวม 25 เครื่อง

ฟาร์มวังน้อย มอบโดย นายสายันต์ ปินะกาพัง ผู้จัดการส่วนฟาร์มวังน้อย รับมอบโดย นางสาวอุไลย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยมนาตามธรรม

ฟาร์มดอนพุด มอบโดย นายหิรัญ ดาทองหลาง ผู้จัดการแผนกฟาร์มไก่พันธุ์ รับมอบโดย นายกีรติภัทร์ แสงชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอนพุด

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ