บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนงานกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านลาด จ.สระบุรี ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ โครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ฯ หินกอง สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณอุรศรี นาราวงศ์, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง, คุณศศพร หุนตระกูล, คุณวุฒิพงษ์ รักชิด, คุณนิรชา บุญประเสริฐ, คุณสุธีร์ แย้มกลิ่น (ฝ่ายบุคคลฯ) คุณภัทรวดี วีเชียร, คุณนงนุช หน่อแก้ว, คุณชิโนรส ชัยมงคล (ฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ฯ), นายสงกรานต์ อินถานะ (ศูนย์บริการงานโยธา) และตัวแทนจาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานกฐินสามัคคี ถวายเงินทำบุญและจัดซุ้มทอดไก่แจกชาวบ้านที่มาร่วมงาน ณ วัดบ้านลาด ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี รวมมูลค่า 17,000 บาท โดยมีผู้นำชุมชน และชาวบ้านมาร่วมงานกว่า 400 คน ยอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ