บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จัดโดยเทศบาลตำบลหินกอง ณ โรงเรียนเทศบาลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดยคุณรติชา จ้อยกระจ่าง, คุณสุกิตติ คงสถิตมั่น, คุณศศพร หุนตระกูล, คุณวุฒิพงษ์ รักชิด, คุณนิรชา บุญประเสริฐ (ฝ่ายบุคคลฯ) คุณธีระพล ศรีหาพล, คุณสนธิชัย แสงใหญ่, คุณวุฒิชัย มโนสาร, คุณบุญเรือน แก้วมุกดา และ Ms. MYO MA MA (ฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ฯ) จัดซุ้มทอดไก่และนำของขวัญ มูลค่า 16,000 บาท ไปแจกเด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาลหินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี

โดยในงานมีนายทศพล สินยบุตร (นายอำเภอหนองแค) นายศุณัฐโชติ สุขขีรัตน์ (นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหินกอง และผู้ที่มาร่วมงานกว่า 1,000 คน

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ