บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกิจกรรมโครงการสายใยรักของครอบครัวผู้สูงอายุ ตำบลห้วยขมิ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณวันชาติ ตั้งมงคลสุข, คุณสนธิชัย แสงใหญ่ (ฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ฯ) และคุณรติชา จ่อยกระจ่าง (ฝ่ายบุคคลฯ) ร่วมกิจกรรมโครงการ สายใยรักของครอบครัวผู้สูงอายุ ตำบลห้วยขมิ้น และนำผ้าขาวม้า จำนวน 200 ผืน ไปมอบให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และร่วมมอบผ้าขาวม้าแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี มูลค่า 12,000 บาท

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ