บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด ร่วมงานทำบุญกลางบ้านหมู่ 13 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน และวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด โดย คุณอุรศรี นาราวงศ์, คุณรติชา จ้อยกระจ่าง, คุณสุธีร์ แย้มกลิ่น (ฝ่ายบุคคลฯ), คุณภัทรวดี วิเชียร, คุณมิรันตี พิมพาศรี และคุณศุภชัย วันนิตย์ (ฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ฯ) ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน ณ ลานหมู่บ้าน หมู่ 13 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี (ในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ หินกอง) ได้นำเนื้อไก่ จำนวน 85 กก. และเงินทำบุญ จำนวน 5,000 บาท มอบให้กับคุณจำรอง เพ็ชรนิล (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.ห้วยขมิ้น) โดยในงานมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของชุมชน และเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่มาร่วมงานกว่า 300 คน รวมมูลค่า 11,000 บาท

Facebook
WhatsApp
Twitter
Skype
Email

กรอกประวัติโดยย่อ